Reis van de Heldin

Met de specifieke aandacht die UNCOVERED heeft voor mythische Reis van de Heldin, wordt het de Godin in onze tijd weer tot leven geroepen. Uitgangspunt is het Goddelijke aspect van ieder mens, en hiermee wordt spiritualiteit ervaarbaar in de gebeurtenissen van het dagelijkse leven. UNCOVERED draagt haar steentje bij om een hernieuwde balans op Moeder Aarde te vinden. Wereldwijd neemt de herwaardering van feminiene kwaliteiten in onze patriarchale samenlevingen een centrale plaats in. Met behulp van mythische verhalen, wordt de eigentijdse Reis van de Heldin uitgediept en vormgeven zodat zij een waardevol framework wordt waarin vele vrouwen en mannen steun, inspiratie en verbondenheid ervaren. UNCOVERED heeft een bijzondere voorliefde voor de mythische Reis van de Heldin. In deze wordt het de Godin, oftewel de bezieling, weer tot leven geroepen. Uitgangspunt is het Goddelijke aspect van ieder mens, en hiermee wordt spiritualiteit ervaarbaar in de gebeurtenissen van het dagelijkse leven.

Mythologie kan gezien worden als lessen met meerdere lagen die ons helpen richting en inspiratie te vinden voor ons leven en dagelijks bestaan. Deze mythische verhalen zijn als spiegels waarin wij ons verhaal van onze eigen reis door het leven gespiegeld zien.
Een nieuw begrip over het belang en de functie van mythologische verhalen begon bij Carl Jung, die begreep dat ze voortkwamen uit het “collectieve onbewuste” van de mensheid. Hij noemde de inhoud van het collectieve onbewuste “archetypen”, die de fundamentele menselijke manier van zijn, voelen en doen in de wereld vormen.
Deze archetypen vormen de spelers in mythologische verhalen. Zij verschijnen als de Krijger, de Magiër, de Bedrieger, de Wijze Oude Man, enzovoort in alle mythen.
Het was de Amerikaans mytholoog en schrijver, Joseph Campbell, die een herhalend motief in mythen en legenden trof en hij noemde dit de Reis van de Held. In zijn navolging heeft Valerie Estelle Frankel De Reis van de Heldin in mythen en legende onderzocht, en vond hierin ook een herhalend motief maar dan specifiek voor de Heldin.

Voor Campbell is “het feminiene” het doel van de Reis, dat is de prinses die gered moet worden. De Held vertegenwoordigt logica en de krachtige kant van de persoonlijkheid, en het feminiene geeft de Held creativiteit, voeding en intuïtie. Het Mystieke Huwelijk met de “Queen Goddess of the World” maakt dat hij Meesterschap behaald in het leven. Voor de Heldin is het het Leven zelf wat haar Meesterschap geeft in haar leven. De patriarchale bril die wij nu hebben maakt dat een vrouw denkt twee keuzes te hebben, of als een ridder te paard in harnas en met zwaard het Leven tegemoet treden zoals helden dat doen, of de hulpeloze prinses zijn die wacht op de Prins op het Witte paard om gered te worden. Maar geen van beide rollen is het ware rol van de Heldin…

Het ware doel van de Reis van de Heldin is om het de archetypische Godin, De Grote Moeder, te worden. Dit is de Aarde, de Zee, het begin van alle Leven. En daar horen de feminiene kwaliteiten van schoonheid, verbeelding en compassie bij maar ook dood en transformatie. De Grote Moeder is de ultieme creator, het vat waardoor de kracht en de bron van al het leven doorheen stroomt. En door een cirkel van familie te vormen (dan wel eigen gezin, dan wel als leidinggevende op de werkvloer of in een organisatie etc.) vervuld zij haar natuurlijke rol als degene die voedt, verzorgt en beschermd. Dit betekent dat vele Heldinnen op weg gaan in hun Reis om hun verscheurde gezinnen te helen, of verloren liefdes te vinden en heelhuids thuis te brengen.

In deze Reis komen meestal geen zwaaiende zwaarden of gevechten voor, vaak gaat het om een stille taak van geduld en fortitude die gepaard gaat met veel moed. Het pad van de Heldin is er een van slimheid en intuïtie, van circulaire logica, van “kindness”, van creativiteit die zo krachtig is de wens werkelijkheid wordt en de het de wereld verandert. Het is een pad van geboorte en van afwachten of die van beschermster, maar nooit van passiviteit.
En iedere vrouw die zich op het pad naar binnen begeeft, op de weg van avontuur of van moederschap of wijsheid, volgt dit. Dit van van de mythische reis van de Heldin. Het is belangrijk je te realiseren dat wij niet vrouwen zijn die deze Grote Moeder Godin channelen of pretenderen haar te zijn, nee, wij zijn de Grote Moeder Godin die pretendeert voor een leven op Aarde een “mortal woman” te zijn….”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>