Beeldtrainingen en coaching

Beeldtrainingen verzorgt door UNCOVERED staan garant voor een diepe impact. In trainingen staat het aanleren, verbeteren of veranderen van vaardigheden centraal. Naar gelang het gekozen onderwerp of thema van de beeldtraining, zal UNCOVERED gebruik maken van passende, aansprekend een verrijkende beelden in hun trainingen. Beelden spreken voor zich en kunnen veel meer betekenis brengen dan woorden. Door passende (film)beelden te gebruiken wordt de mens aangesproken op een dieper niveau en heeft de training een directe doorwerking op een onzichtbaar niveau. Beelden zijn inspirerend en troosten, maar ook confronterend en richtinggevend.

Coaching zoals UNCOVERED die geeft, is het op een gestructureerde en doelgerichte manier begeleiden van bewustwordings-, veranderings-, en leerprocessen en richt zich vooral op het hier-en-nu en op de toekomst. Coaching werkt oplossingsgericht en focust op het bereiken van zelf gestelde doelen. UNCOVERED staat voor kortdurende coachingstrajecten van 1 tot ongeveer 6 gesprekken. In de coachingstrajecten wordt gebruik gemaakt van (film)beelden en (mythische) verhalen. Naast de mogelijkheid van real-life coaching, is er ook de keuze om voor een traject te kiezen van e-coaching. Hierbij wordt gebruik gemaakt van allerlei soorten beeldmateriaal (oa films) en is er contact via skype en mail.

Unieke onderdelen van UNCOVERED coaching zijn:

*e-Coaching (zie boven)
*Cross-Fires
*Moderne Rituelen
*Labyrint lopen

In een Cross-Fire wordt het innerlijke landschap van de mens in symbolen en “innerlijke stemmen” ruimtelijk uiteengezet waardoor er nieuwe inzichten ontstaan in het omgaan met paradoxale krachten die in ieder van ons leven.

Een Modern Ritueel is uniek, passend bij de situatie waarvan jij het belangrijk vind om een overgang te markeren in de vorm van een ritueel. Het kan gaan om overlijden, afscheid van een geliefde, een droom die niet uitkomt of het einde van iets waarvoor je leefde. Het leven gaat verder, maar het zal niet meer hetzelfde zijn. Samen zoeken we dan naar de woorden en beelden die uitdrukking geven aan jouw gevoel, jouw hoop, jouw behoefte. Jouw eigen vormgegeven Modern Ritueel wordt zo een symbolische handeling waarin je de eerste stappen kan zetten van hoop naar herinnering.

Labyrint lopen is een verstilde manier om tot de hart van “de zaak” te komen. Samen gaan we op zoek naar het Labyrint wat je aanspreekt en zul je de kracht en wijsheid ervaren van deze oeroude verdiepingsmanier om antwoorden en inzichten te ontvangen uit je eigen innerlijke bron.

Mogelijke thema’s en vragen waarbij UNCOVERED begeleiding biedt:
*Zicht krijgen op persoonlijke kwaliteiten, mogelijkheden en drijfveren
*Reflectie op leidinggeven en persoonlijk leiderschap
*Het maken van opleidings- en/of loopbaankeuzes
*Verbetering van persoonlijke effectiviteit, eigen regie en communicatie
*Ontevredenheid, omgaan met conflicten, weerstand en valkuilen op het werk of privé
*Opsporen en opruimen van obstakels en belemmeringen, werken aan uitstelgedrag
*Meer plezier, productiviteit, rust en zin in werk en leven willen ervaren
*Balans (her)vinden tussen privé en werk, dreigend burnout
*Vragen over zingeving en identiteit: “Ik doe dit wel, maar ik ben dit niet…”
*Je niet “op je plek” voelen, je verscheurd voelen tussen verschillende verwachtingen uit je omgeving
*Verwerken van verlies van baan/werk, familie, geliefde, relatie, miskraam of abortus
*Markeren van overgangen zoals puberteit van je zoon of dochter, het uit huis gaan van je kinderen, starten als ZZP-er of free-lancer, van getrouwde naar gescheiden vrouw of man

De kracht van UNCOVERED ligt het ontwikkelen van nieuwe perspectieven en het integreren van tegenstellingen en het verbinden van mensen met hun eigen bronnen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>